CEIPAC BIBLIOTECA: Autores
Pera Isern J.:
"La presència del vi itàlic a les fundacions urbanes del principi del segle I a.C. l'interior de Catalunya: l'exemple de Iesso"
Guitart Duran J., Pera Isern J., Carreras Monfort C.( 1998 )

"El nivell d'amortització del Cardo Maximus d'Iluro."
Revilla Calvo V., Martí García C., García Roselló J., Pera Isern J., Cerdà Mellado J.A., Pujol Del Horno J.( 1997 )

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA