CEIPAC BIBLIOTECA
"Vil·la romana del Vinyet: noves aportacions."
García i Targa J., Revilla Calvo V. ( 1995 )
Miscel·lània Penedesenca XXIII. Institut d'Estudis Penedesencs; pp. 37-52.

pdf (355 Kb)

Català
L'objectiu d'aquest estudi és analitzar les evidències materials de les quals disposem fins al moment per valorar la significació de la zona del Vinyet com a lloc d'assentament en època romana. En aquest sentit, es prenen com a referència les diverses troballes efectuades al llarg d'aquest segle per afeccionats locals, així com tot un seguit de ceràmiques cedides per aquests per efectuar el seu corresponent estudi tipològic i cronològic. Finalment, proposem una intengració de les consideraciones fetes amb anterioritat dins del discurs interpretatiu que incideix en l'àmbit rural de les zones litorals en época romana, i s'estableixen els corresponents paral·lels amb d'altres jaciments propers.

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA