CEIPAC BIBLIOTECA
"La producción anfórica en el sector meridional de Cataluña: Prácticas artesanales, viticultura y representaciones culturales"
Revilla Calvo V. ( 2008 )
La producció i el comerç de les àmfores de la Provincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual i Guasch. A. López, X. Aquilué Coordinadors. Monografies 8. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona 2008; pp. 189-226.

pdf (1125 Kb)

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA