CEIPAC BIBLIOTECA
"Les àmfores de la Laietània: estat de la qüestió"
Carreras Monfort C., Comas M. ( 2008 )
La producció i el comerç de les àmfores de la Provincia Hispania Tarraconensis. Homenatge a Ricard Pascual i Guasch. A. López, X. Aquilué Coordinadors. Monografies 8. Museu d'Arqueologia de Catalunya. Barcelona 2008; pp. 177-188

pdf (397 Kb)

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA