CEIPAC BIBLIOTECA
"La villa como sistema económico"
Remesal Rodríguez J. ( 2008 )
Revilla Calvo, V.; González Pérez, J.-R.; Prevosti Monclús, M. (Eds.), Actes del simposi "Les Vil·les romanes a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en època romana". Celebrat a Lleida del 28 al 30 Novembre de 2007, Museu d'Arqueologia de Catalunya Barcelona, Monografies 10, pp. 49-54.

pdf (555 Kb)

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA