CEIPAC BIBLIOTECA
"La producción Tarraconense de Lastras Campanas"
Revilla Calvo V.; López Vilar J.; Piñol Masgoret Ll. ( 2010 )
en: López Vilar, J.; Martin Vielba, O.: Tarraco: Construcció i Arquitectura d'una Capital Provincial Romana. Actes del Congrés internacional en Homenatge a Theodor Hauschild. Tarragona, 28-30 de gener de 2009, volum II, Butlettí Arqueològic, Època V, any, 2010, núm. 32.

pdf (41972 Kb)

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA