CEIPAC BIBLIOTECA
"Nuevos datos sobre las confiscaciones de Septimio Severo en la Bética."
Remesal Rodríguez J. ( 2013 )
LÓPEZ VILAR, J. ( ed.). Tarraco biennal. Actes. 1er Congrés Internacional d'Arqueologia i Món Antic. Govern i societa a la Hispŕnia romana novetats Epigrŕfiques. Homenatge a Géza Alföldy. Tarragona, 29-30 de Novembre i 1 de Desembre de 2012. Tarragona, pp. 233-245.

pdf (1701 Kb)

Arriba Buscar Novedades Ficheros PDF Listado de autores CERRAR VENTANA