Novedades - Novetats - What's New
2019 |2018 |2017 | 2016 | 2015 |2014 |2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997  
Diciembre, Desembre, December - 1998
Biblioteca - Library: E. Garrote Sayó, P. Berni Millet. (1998). "L'Eix Empúries-Narbona en els circuits comercials de l'oli bètic durant l'Imperi Romà". Comerç i vies de comunicació (1000 aC - 700 dC). XI Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, 1998; pp. 243-254.
Biblioteca - Library: V. Revilla. (1998). "Artesanado rural y comercio del vino de la Tarraconense en el siglo I d.C.". Comerç i vies de comunicació (1000 aC - 700 dC). XI Col·loqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerdà, 1998.
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez. (1998). "Cuatrocientos años de historia e historiografía a través de la inscripción de C. Iuventius Albinus (CIL II 1054). La labor de Tomás Andrés de Gusseme en Lora del Río (Sevilla)". Gerión, nº 16. 1998; pp. 223-253.
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez. (1998). "Hispania en la política alimentaria del Imperio Romano". En el año de Trajano. La Lonja - Zaragoza. Zaragoza 1998; pp. 249-256.
Biblioteca - Library: P. Ozcáriz Gil. (1998). <<Piero Berni Millet. Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana. Col.lecció Instrumenta nº 4. (Union Académique International, Corpus International des Timbres Amphoriques (Fascicule 4) ). Universitat de Barcelona; bajo los auspicios de la Real Academia de la Historia. Barcelona, 1998. 272 pp.>>. Gerión nº 16, 1988; pp. 569-571.
Biblioteca - Library: G. Pereira-Menaut (1998) <<José Remesal Rodríguez. Heeresversorgung und die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Baetica und Germanien. Materialen zu einem Corpus der in Deutschland veröffentlichten Stempel auf Amphoren der Form Dressel 20. Materialhefte zur Archäologie in Baden-Württemberg. Heft 42. Konrad Theiss Verlag. Stuttgart, 1997. 271 pp.>>. Gerión nº 16, 1998; pp. 562-565.
Biblioteca - Library: J. Del Hoyo. (1998). <<Antonio Chausa Sáez. Veteranos en el África Romana. Col.lecció Instrumenta nº 3. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1997. 186 pp.>>. Gerión nº 16, 1998; pp. 573-575.
Noviembre, Novembre, November - 1998
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez. (1998). "Epigrafía y política en el siglo XVIII. La inscripción dedicada a Nerva hallada en Río Tinto (CIL II 956)". Florentia Iliberritananº 9. 1998; pp. 499-517.
PDF Document (206 Kb)
Octubre, October - 1998
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez. (1996). "The production and commerce of baetican olive oil during the Roman Empire". Olive Oil In Antiquity: Israel and Neighbouring Countries from the Neolithic to the Early Arab Period" (Ed. D. Eitam & M. Heltzer). History of the Ancient Near East / Studies - Vol. VII. 1996; pp. 101-112.
Biblioteca - Library: J. Garcia i Targa, V. Revilla Calvo. (1995). "Vil·la romana del Vinyet: noves aportacions. Miscel·lània Penedesenca XXIII". Institut d'Estudis Penedesencs, 1995; pp. 37-52.
PDF Document (355 Kb)
Biblioteca - Library: M. García Sánchez. (1997). "L'Epigrafia Amfòrica". Pons E., Rovira M.C. et alii. El dipòsit d'ofrenes de la Fossa 101 de Mas Castellar de Pontós: un estudi interdisciplinari. Estudis Arqueològics nº 4. Universitat de Girona, 1997; pp. 41-44.
Biblioteca - Library: J.M. Pérez Suñé. "Una nova estampilla sobre àmfora preromana de producció hispànica. Segones Jornades d'Estudis a la Terra Alta (Batea, del 27 al 29 d'octubre de 1995)". Ed. Patronat Pro-Batea, 1998; pp. 129-146.
Prensa - Premsa - Press Review: "Arqueólogo espanhol dá aula sobre urbanismo". A Notícia. Quinta-Feira 27/8/98 (F-3) Geral.
JPG Image (204 Kb)
Septiembre, Setembre, September - 1998
Biblioteca - Library: A. Aguilera Martín, P. Berni Millet. (1998). "Las cifras hispánicas". Calligraphia et Tipographia. Arithmetica et Numerica. Chronologia. Universitat de Barcelona. 1998; pp. 257-282.
Biblioteca - Library: C. Carreras Monfort. (1998). "Britannia and the imports of Baetican and Lusitanien amphorae". Journal of Iberian Archaeology, vol. 0. 1998; pp.159-170.
Prensa - Premsa - Press Review: "L'enciclopèdia multimèdia de Microsoft inclou el web sobre antiguitat clàssica de la UB". COMUNICACIONS, N. 78 - Setembre 1998; p. 6.
PDF Document (69 KB)
Prensa - Premsa - Press Review: "La Real Academia de la Historia concedeix el seu primer patrocini al Projecte Testaccio del professor José Remesal". COMUNICACIONS, N. 78 - Setembre 1998; p. 8.
PDF Document (70 Kb)
Investigación - Recerca - Research: Concedido el proyecto "Corpus de segells en àmfores trobades a Catalunya". Acció Especial de Recerca (ACES 98-22/3). Direcció General de Recerca, Comissionat per a Universitats i Recerca.
Investigación - Recerca - Research: El proyecto "Las Excavaciones Españolas en el Monte Testaccio" ha sido recientemente vinculado a la Real Academia de la Historia (Madrid). (APC-1998-0119), Secretaria de Estado de Universidades, Investigación y Desarrollo Ministerior de Educación y Cultura.
Julio, Juliol, July - 1998
Biblioteca - Library: J.M. Pérez Suñé, V. Revilla Calvo, J. Gómez Sánchez, J. Simón Arias, M. Marsal Astort, F. Plana Llevat. (1998). "Función de la siderurgia en la Cataluña romana". Recherches sur l'économie du fer en Méditerranée nord-occidentale (dir. M. Feugère, V. Serneels). Monographies "Instrumentum" 1998. pp. 222-250.
Prensa - Premsa - Press Review: "Arqueólogos españoles excavan en un vertedero de la antigua Roma". Marta Pujol. Geographica España. National Geographic España, vol. 3, nº 1, Julio 1998.
JPG Image (140 Kb)
Varia - Varis - Various: El grup CEIPAC col·labora amb la CIRIT, a les Trobades amb la Ciència 1998 a la Conca de Barberà
Junio, Juny, June - 1998
Biblioteca - Library: U. Ehmig. (1997). "Eine Amphore sucht ihren inhalt". Carnuntum Jahrbuch 1977; pp. 9-21. Wien 1998.
Biblioteca - Library: C. Carreras Monfort. (1997). "Los beneficiarii y la red de aprovisionamiento militar de Britannia e Hispania". Gerión 15. 1997; pp.151-176.
PDF Document (154 Kb)
Biblioteca - Library: F. Martín. (1994). "Las constituciones imperiales de Hispania". Roma y las provincias : realidad administrativa. Ediciones Clásicas, Madrid. 1994; pp. 169-188.
PDF Document (86 Kb)
Biblioteca - Library: A. Aguilera Martín, I. Garcés Estallo. (1997). "La inscripción ante cocturam de Esplujals (Foradada, La Noguera, Lleida)". Un congiario para Mulsum. Pyrenae nº 28. pp. 271-281.
Biblioteca - Library: M. García Sánchez. (1997). "Epigrafía anfórica de Mas Castellar-Pontós: ánforas grecoitálicas y Masaliotas". Pyrenae nº 28. 1997; pp. 257-269.
Biblioteca - Library: Ll. Pons Pujol. (1997). "Volubilis i els Bona Vacantia: una síntesi". Pyrenae nº 28. 1997; pp. 133-149.
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez, V. Revilla, C. Carreras, P. Berni. (1997). "Arva: prospecciones en un centro productor de ánforas Dressel 20 (Alcolea del Río, Sevilla)". Pyrenae nº 28. 1997; pp. 151-178.
Prensa - Premsa - Press Review: "La  Web CEIPAC en la Enciclopedia Microsoft Encarta 1998".
JPG Image (153 Kb)
Mayo, Maig, May - 1998
Miembros - Membres - Members: Se vinculan al CEIPAC: Dr. Jaime Molina Vidal y Juan Carlos Márquez Villora de la Universitat d'Alacant.
Instrumenta - 5: César Carrreras, Pedro Paulo A. Funari. (1998). Britannia y el Mediterráneo. Estudios sobre el comercio de aceite bético y africano en Britannia. Col.lecció Instrumenta nº 5. (Union Académique International, Corpus International des Timbres Amphoriques (Fascicule 5) ). Universitat de Barcelona; bajo los auspicios de la Real Academia de la Historia. Barcelona, 1998.
PDF Document (109 Kb)  
Biblioteca - Library: J. Molina Vidal. (1997). La dinámica comercial romana entre Italia e Hispania Citerior. Universidad de Alicante. Instituto de Cultura Juan Gil-Albert. 353 pp. ISBN: 84-7908-315-8.
Biblioteca - Library: J. Molina Vidal. (1993). Las ánforas púnico-ebusitanas de El Tossal de Manises (Lucentum, Alicante). ALEBUS 2-3. 1993. pp. 119-141.
Biblioteca - Library: J. Molina Vidal. (1995). "Las ánforas do Canho 67. Aportaciones al estudio de un nuevo tipo: difusión y valoración económica". Actas del XXII Congreso Nacional de Arqueología, I (Vigo 1993). Vigo. 1995; pp. 419-424.
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez. (1997). "Evergetismo en la Bética, nuevo documento de un municipio ignoto (=¿Oducia?)". Gerión 15, 1997; pp.283-296.
PDF Document (471 Kb)
Biblioteca - Library: J. Remesal Rodríguez. (1997). "Monte Testaccio". Hispania Romana: desde tierra de conquista a provincia del Imperio. Ed. ELECTA, Madrid 1997; pp. 81-85.
PDF Document (105 Kb)
Abril, April - 1998
Biblioteca - Library: V.V.A.A. (1997). "Els estrats del segle V dC i l'amortització del Cardo Maximus d'Iluro". JA. Cerdà, J. García, C. Martí, J. Pujol, J. Pera, V. Revilla. El Cardo Maximus de la ciutat romana d'Iluro (Hispania Tarraconensis). Laietania, vol. 10. 1997; pp. 121-205.
Biblioteca - Library: P.P.A. Funari. (1997). "A new reading to a painted inscription from Catterick, U.K.". Rev. do Museu de Arqueologia e Etnologia, Sao Paulo, 7; 1997.
PDF Document p. 173. (61 Kb)
Marzo, Març, March - 1998
Biblioteca - Library: V. Revilla Calvo, C. Martí Garcia, J. García Roselló, J. Pera Isern, J.A. Cerdà Mellado, J. Pujol Del Horno. (1997). "El nivell d'amortització del Cardo Maximus d'Iluro". Arqueo Mediterrània 2. Universitat de Barcelona 1997; pp. 101-119.
Biblioteca - Library: V. Revilla Calvo, J.M: Pérez Suñé, J. Gómez Sánchez, J. Simón Arias. (1997). "Notes sobre la siderúrgia romana a Catalunya". Cota Zero 13, 1997; pp. 85-92.
Prensa - Premsa - Press Review: "L’investigador de la UB Piero Berni publica la primera anàlisi de les àmfores d’oli romanes a Catalunya". Comunicacikns, n. 73 - Març 1998.
PDF Document (208 Kb)
Febrero, Febrer, February - 1998
Instrumenta - 4: Piero Berni Millet. Las ánforas de aceite de la Bética y su presencia en la Cataluña romana. Col.lecció Instrumenta nº 4. (Union Académique International, Corpus International des Timbres Amphoriques (Fascicule 4) ). Universitat de Barcelona; bajo los auspicios de la Real Academia de la Historia. Barcelona, 1998. 272 pp. ISBN 84-475-1849-3.  
Biblioteca - Library: M.C. Álvarez Ostos, C. Carreras Monfort. (1996). "Les antefixes romanes del Vallès". Arraona 19. Sabadell. 1996. pp. 9-24.
Investigación - Recerca - Research: El grup de recerca CEIPAC en el II Pla de Recerca de Catalunya 1997/2000. Recerca a Catalunya: Humanitats: Història Antiga. Generalitat de Catalunya. Comissionat per a Universitats i Recerca. 1997; pp. 58-59
Enero, Gener, January - 1998
Prensa - Premsa - Press Review: "El vestíbul de Plaça Universitat, sala d'exposicions" Revista dels Antics Alumnes, Núm. 2 gener 1998.
PDF Document (44 Kb)
Sobre cualquier duda dirija su consulta a